Ventura

Kadar Bayaran

Pendaftaran

Kontraktor Dengan CIDB

GRED JENIS BAYARAN
G1 PPK-SPKK-STB RM 876
G2 PPK-SPKK-STB RM 1,056
G3 PPK-SPKK-STB RM 1,266
G4 PPK-SPKK-STB RM 1,866
G5 PPK-SPKK-STB RM 2,916
G6 PPK-SPKK-STB RM 3,816
G7 PPK-SPKK-STB RM 5,016

PPK

Perakuan Pendaftaran Kontraktor

SPKK

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

STB

Sijil Taraf Bumiputera

Info

  • Bayaran deposit sebanyak RM100 perlu dibuat untuk proses permohonan. Baki bayaran selepas permohonan diluluskan.
  • Klik di sini untuk membuat pendaftaran kontraktor dengan CIDB.
Pembaharuan Kad CIDB

Pekerja Tempatan

TAHUN BAYARAN
1 RM 85
2 RM 135
3 RM 185
4 RM 225
5 RM 260
Pekerja Asing RM360

Info

Ventura

Portal Permohonan Dan Perbaharui Kad Personel Binaan, Syarikat Kontraktor Gred 1-7 Dan Pos Motor Kereta Ke Sabah Sarawak

© Copyright Ventura 2022, All right reserved.